Het SPOTLINQ project

PROJECT SPOTLINQ: 'SINGLE POINT OF TRUTH' - PLATFORM AS A SERVICE - IN EEN SPOTIFY MODEL

Vier belangrijke trends, noodzaak tot digitalisering en de rol van Rabobank

Vier belangrijke trends

De wereld verandert razendsnel. Deze verandering is jarenlang sterk gedreven door het opkomen van het internet. Vier trends laten binnen deze sector duidelijke sporen van verandering achter: digitalisering, personalisering, verduurzaming en platformontwikkeling.

De toekomst van retail, en alle andere vormen van ondernemerschap die zich richten op consumenten, is de naadloze digitale integratie van on- en offline werelden, waarbij de klant compleet centraal staat in de verkoop van eerlijke en duurzame producten en diensten.

Dit document gaat specifiek in op de retailmarkt maar de uitdaging gaat verder dan enkel deze markt. De hier besproken oplossingen kunnen breder worden ingezet.

Doelgroep zijn alle Nederlandse MKB-ers die zich in de waardeketen richten op consumenten (retailers, groothandels, producenten, merken, horeca en dienstverleners)

Digitalisering is de kern van het 'omnichannel' concept dat in de afgelopen jaren het retail-landschap heeft beheerst. De vindbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van ieder bedrijf zijn hierbij van cruciaal belang voor succes.

 • Vindbaarheid gaat over de zichtbaarheid online; heeft een bedrijf een digitaal profiel en is deze makkelijk te vinden.
 • De betrouwbaarheid gaat over de online positie t.a.v. concurrenten: deze positie wordt vaak gebaseerd op klantervaringen en keurmerken.
 • De kwaliteit gaat over de uitstraling en uitvoering van het digitale profiel: is deze zowel op een handheld-device als desktop goed te gebruiken en is de back-office up-to-date.

Maar digitalisering gaat verder. Vandaag de dag zijn er talloze hardware-, software- en dataproducten op de markt die de prestatie en het proces van ondernemers kunnen aanscherpen en optimaliseren.

 • Bij hardware producten gaat het primair om sensoren (meet-infrastructuur) en low power communicatie (NFC, RFID, bluetooth).
 • Met betrekking tot softwareproducten ligt de focus op integratie van verschillende systemen / datastromen om processen effectiever, goedkoper en klantgerichter in te richten.

Personalisering is het recept van de toekomst. Consumenten worden steeds veeleisender en verwachten maatwerk vanuit een persoonlijke benadering (met behoud van privacy). Dit geldt zowel voor online als de fysieke wereld.

Grote marketingcampagnes verliezen hun kracht en maken plaats voor gepersonaliseerde boodschappen. Het gaat hier om perfectie in de uitvoeringen en het inspelen op, het liefst real-time, de specifieke karaktereigenschappen en wensen van de klant.

De kwaliteit van de persoonlijke benadering is zowel een resultaat van kwalitatieve als kwantitatieve analyse.

 • De kwalitatieve analyse beschrijft primair de 'entrepreneurial state of mind' van de ondernemer die nieuwe mogelijkheden en kansen ziet.
 • De kwantitatieve analyse is gebaseerd op data voortkomend uit eigen verkoop- zoek, en procescijfers. Deze analyse kan worden versterkt door het gebruik van nieuwe digitale innovaties (beschreven in vorige alinea).

Verduurzaming Alles wat je als consument of als bedrijf doet of nalaat wordt steeds beter zichtbaar. Hiermee neemt de druk, om het goed te doen, tranparant te zijn en je op een goede manier te profileren, (als bedrijf maar ook als individu) toe.

De helft van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven aantonen maatschappelijk verantwoord te werken. Door deze ontwikkeling komt het Nederlandse MKB in aanraking met het concept verduurzaming.

Het afbreken van de consumptie-economie staat hier centraal. Gedreven door concepten als delen, hergebruik, circulariteit en duurzame en eerlijke productie

Naast de verduurzamingsrol als verkoper kent de MKB-er ook een rol als eigenaar/gebruiker en is hiermee onderdeel van de Nederlandse energietransitie. Verduurzaming van het eigen proces en vastgoed is van positieve invloed op onze maatschappij en draagt bij aan gemeenschappelijke doelen. Tevens kan het verduurzamen van het eigen proces een positieve business case zijn voor een ondernemer, waarbij een investering in maatregelen op midden-lange termijn een kostenbesparing gaat opleveren.

Samenwerking, ofwel Platformontwikkeling, is een vierde belangrijke trend. Door sterke platforms als Amazon en Bol.com ontstaat een online vliegwiel en wordt online winkelen nog aantrekkelijker. Hierdoor verliezen fysieke winkels omzetaandeel. 

Om deze ongunstige trend te keren en van de groei van de online markt te kunnen profiteren moeten ondernemers een online strategie hebben. 

Een digitale strategie is noodzaak maar kan zich ontwikkelen van eenvoudig naar complex. De fases gaan van

 1. informeren wie je bent en wat je doet en waarom naar
 2. interactie en het opbouwen van structurele communicatie en het aanjagen van traffic naar de fysieke omgeving naar
 3. verkopen en werken aan het creëren van klamtloyaliteit door het bouwen van een ‘local social community’ naar
 4. verbinden binnen de waardeketen aan (vanuit het doel nader te bepalen) platformen.

De toekomst van ondernemers wordt deels bepaald door nieuwe vormen van samenwerking: complementaire en wederzijdse versterking.

De wereld verandert te snel om alles zelf te kunnen doen en om efficiënt samen te kunnen werken moeten ondernemers versneld digitaliseren

 • Een groot voordeel van samenwerking is dat de zelfstandigheid in stand blijft terwijl verschillende strategische doelen bereikt worden.
 • Daarbij worden de risico’s van alternatieve groeistrategieën vermeden, en kunnen zelfs betere resultaten worden behaald.
 • Samenwerking kan ook leiden tot schaalvergroting wat van groot belang kan zijn voor efficiënte inkoop en het organiseren van eigen (en eventueel gemeenschappelijke) logistieke processen.

Noodzaak tot digitalisering en innovatie

Digitalisering van het MKB is noodzaak

Het inspelen op de structurele veranderingen in demografie, technologie, consumentenverwachtingen en concurrentie is belangrijker dan het meeliften op de groei van de consumptie.

De impact van de digitalisering, personalisering, verduurzaming en platformontwikkelingen op het MKB en de klantportefeuille van Rabobank wordt steeds groter. Steeds snellere technologische ontwikkelingen, de opkomst van platforms en de aanstaande afnemende economische groei zullen dit proces versnellen en versterken.

Om de ongunstige trend te keren en van de groei van de online markt te kunnen profiteren moeten ondernemers een online strategie hebben die zich kan ontwikkelen van informeren naar interactie naar verkopen naar verbinden.

De meeste MKB retailers, maar ook groothandelaren, merken en producenten, werken nog met oude systemen die traag zijn, ouderwets in techniek, verdeeld in allerlei silo’s en erg slecht in het uitwisselen van gegevens. Deze ondernemers zullen zich de vraag moeten stellen of ze bereid zijn hun data met platforms te delen (afstand doen van data) en bereik te vergroten of er juist voor kiezen dit niet te doen en zelf toegevoegde waarde te creëren voor de klant.

In alle gevallen is digitalisering een absolute noodzaak om relevant te blijven.

 • Voor kleine, zelfstandige en lokale ondernemers blijven er kansen door commercieel te digitaliseren met aandacht voor mobiele vind- en zichtbaarheid, een helder inzicht in omzet, marge en voorraad en de juiste interactie met de klant en zijn verwachtingen.

Digitalisering is nog ver beneden de maat, ‘mobile first’ is de norm.

Innovatie is essentieel

Innovatie is essentieel voor het goed inspelen op het veranderende ondernemers-landschap. Helaas lukt het veel ondernemers niet om op de juiste manier te innoveren. Daarnaast ontbreekt bij veel ondernemers de 'sense of urgency' omdat ze momenteel profiteren van een gunstige economie.

Veel voorkomende barrières zijn:

 • Niet voldoende financiële middelen om te investeren in nieuwe concepten (ook als er vooraf sprake is van een positieve business-case);
 • Niet voldoende tijd om alle nieuwe trends en innovaties te verkennen, en de eventuele toegevoegde waarde voor de eigen praktijk te onderzoeken. De focus ligt vaak primair op het draaiend houden van de zaak.]
 • Niet voldoende kennis van innovaties om een goed onderbouwd besluit te nemen. Digitalisering is hier de grootste uitdaging. Kennis bij het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid blijft sterk achter t.a.v. de ontwikkelingen.

Rol van Rabobank

Ondernemen = Vernieuwen. En Rabobank juicht dat toe! Want wie vernieuwt, blijft duurzaam groeien. Veel ondernemers moeten een negatieve spiraal ombuigen en kunnen groeien in omzet, marge en winst door te innoveren: met kleine stapjes je dagelijkse bedrijfsvoering een beetje soepeler, efficiënter en beter maken.

Bij Rabobank geloven we in de kracht van samenwerking. Vanuit onze coöperatieve mentaliteit zoeken we naar oplossingen waarvan iedereen beter wordt. Zodat ondernemers duurzaam kunnen groeien. Wij geloven in de noodzaak om innovatie en digitalisering binnen het Nederlandse MKB aan te jagen en kunnen daarmee invulling geven onze maatschappelijke rol als coöperatieve bank.

Rabobank wil Nederlandse MKB-ers die zich in de waardeketen richten op consumenten (retailers, groothandels, producenten, merken, horeca en dienstverleners) helpen met de noodzakelijke digitalisering en daarmee klaar maken voor de toekomst. Hiermee versterken we als bank het verdienvermogen van Nederland, helpen we ondernemers groeien in omzet, marge en winst en leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid van de binnensteden.

Via de lokale banken biedt Rabobank het Nederlandse MKB een ruim assortiment aan financiële en andere diensten aan. Via deze diensten helpt Rabobank de ondernemer zoveel mogelijk uit de eigen onderneming te halen. Dit kan zowel door advieswerk als door de ondernemersacademie; een praktijkgerichte opleiding voor ondernemers die nooit zijn uitgeleerd.

Ook staat de Rabobank in veel lokale MKB-netwerken als verbinder in het midden. Door haar coöperatieve DNA is de bank onderdeel van veel lokale innovatieve pilot-projecten en poogt de bank ondernemers bij vernieuwing te betrekken. Vanuit deze centrale rol in innovatie-stimulering en optimalisatie kan Rabobank retailers ondersteunen en ontzorgen in hun digitalisering.

We valideren momenteel de business cases van de drie proposities vanuit Project ‘SpotlinQ’ middels intensieve samenwerking met de 'Future Store | Powered by Rabobank’, om de zelfstandige groei ervan strategisch te ondersteunen door het leveren van sales- & marketingcapaciteit.

Door intensieve samenwerking met de besproken concepten kan Rabobank de toekomst van haar klanten, maar ook haar eigen toekomst, versterken.

Drie proposities

Pagewize, WebIQ en VertilinQ

Rabobank wil Nederlandse MKB-ers die zich in de waardeketen richten op consumenten (retailers, horeca, groothandels, producenten, horeca) klaar maken voor de toekomst. Hiermee versterkt Rabobank het verdienvermogen van Nederland en helpen we ondernemers groeien in omzet, marge en winst.

We valideren de business cases van de drie proposities vanuit Project ‘SpotlinQ’ middels intensieve samenwerking met de 'Future Store | Powered by Rabobank’, om de zelfstandige groei ervan strategisch te ondersteunen. 

Door intensieve samenwerking met onderstaande proposities kan Rabobank de toekomst van haar klanten, maar ook haar eigen toekomst, versterken.

Pagewize

Veel ondernemers hebben websites die ouderwets, slecht onderhouden en onvolledig zijn en dat is slecht voor de digitale zichtbaarheid en vindbaarheid.

In een wereld waar elke klantreis begint met de mobiele telefoon, is het heel belangrijk dat ondernemers online goed vindbaar en zichtbaar zijn. Een goede website die up-to-date, volledig responsive (geschikt voor laptop, tablet en mobiel) en geschikt voor SEO is, is voor iedereen die interactie heeft met consumenten een minimale eerste stap. Je investeert daarmee in lokale relevantie, een goede ranking in Google, extra traffic naar je website en winkel, het versterken van loyale klantrelaties en dus in extra omzet, marge en winst.

De click and built tool voor websites van Pagewize helpt ondernemers hierbij. Het 100% self-service product is gebruiksvriendelijk (NPS van 9.5), plug and play voor ieder niveau. Voor 12 euro per maand heeft een ondernemer alles om een goede website te bouwen. Ook zonder kennis van coderen.

Klik hier voor meer informatie

WEBIQ 

Voor kleine, zelfstandige en lokale winkels is het belangrijk om commercieel te digitaliseren met aandacht voor een helder inzicht in zowel klantdata (met als resultaat de juiste interactie met de klant en zijn verwachtingen) als transactiedata (omzet, marge en voorraad).

 • Klant- en transactiedata moeten worden verzameld en gebruikt voor marketingactiviteiten en voor inzicht in de resultaten.
 • Analyses van omzet per hoofdgroep, doorverkoop van de liggende voorraad en gerealiseerde marge geven belangrijk inzicht als basis voor gesprekken met leveranciers en toekomstige inkopen.
 • Kennis van de klant, zijn koopgedrag en smaakvoorkeuren is cruciaal, evenals de vaardigheid om deze kennis ('big data') om te zetten in nieuwe, relevante, op maat gesneden proposities ('smart data').

WebIQ biedt de oplossingen voor bovenstaande uitdagingen. Het levert tegelijk een kassasysteem, CRM en een e-commerce platform. De omnichannel software is modulair opgebouwd waardoor de klant verschillende modules of functies aan- of uit kan schakelen en de gehele verkoopketen kan worden gestuurd en gemonitord; van het importeren van producten tot het uitzenden van facturen. Alle facetten van het onderhouden van een webwinkel zijn ondergebracht in één applicatie.

Enkele andere belangrijke onderdelen zijn:

 • productbeheer en voorraadbeheer
 • afrekenmodules en betaalopties
 • bestelinformatie
 • verzendingsinformatie & track and trace
 • customer relation management
 • loyalty mailings en communicatie

De ‘kassa’s en webshops voor iedereen’ software van WebIQ is online, heeft >150 betalende klanten waarvan 30% Rabobank klant is. 

Klik hier voor meer informatie

VertilinQ

Het unieke high-tech, real-time, cross-border, multi-language, multi-currency en multi-channel all in one ‘Single Point of Truth’ platform as a service VertilinQ kan worden aangeboden aan alle bestaande merken, producenten, groothandels en retailers die vanuit een compleet customercentric model B2C, B2B of D2C willen samenwerken richting de consument. 

VertilinQ verbindt vanuit één platform alle benodigde partners voor multichannel cross-border-distributie. Op het platform draaien tientallen modules die alle financiele-, voorraad- en klanttransacties uit zowel on- als offline kanalen real-time verwerken. Op basis van de real-time en historische data worden rapportages gemaakt die bijdragen aan het optimaliseren van de verkoopketen van de ondernemer. VertilinQ is klaar voor add-on software en kan makkelijk met externe programmatuur worden geïntegreerd.

De ’Platforms voor iedereen’ software van VertilinQ is online, heeft >25 betalende klanten waarvan 30% Rabobank klant is.

Klik hier voor meer informatie

Future Store en strategische fit

Future Store Arnhem | Powered by Rabobank

Het 'Future Store | Powered by Rabobank' concept geeft invulling aan retail van de toekomst en speelt in op de barriéres die Nederlandse MKB-ondernemers ervaren. Het is een initiatief van VertilinQ, gericht op samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

De 'Future Store | Powered by Rabobank’ toont zowel de waarde van laagdrempelige digitalisering als vergaande digitale ketenintegratie (met nadruk op de software-, hardware en data-innovaties t.b.v. transactiedata en customer experiences).

De 'Future Store | Powered by Rabobank' zit bomvol live werkende technologie met meer dan 65 innovaties die vanuit een centraal platform real-time worden aangestuurd en waar online en offline samensmelt.

Alle innovaties zijn live, werkend en beschikbaar vanuit het onderliggende VertilinQ platform waarover al meer dan 150 miljoen aan omzet loopt. De grote hoeveelheid aan producten sluit aan op de diverse behoeften en innovatie-niveaus van retailers en hiermee worden Nederlandse retailers geprikkeld om nieuwe technologie te omarmen en in te zetten.

In onderstaande lijst staan, gerangschikt naar onderwerp, verschillende innovaties uit de 'Future Store | Powered by Rabobank’ genoemd. Veel van deze (digitale) innovaties zijn complementair in functie en waarde-creatie. Het geheel is geintegreerd in het VertilinQ concept.

Proposities Pagewize, WebIQ, VertilinQ

De drie eerder beschreven proposities Pagewize, webIQ en VertilinQ komen samen in de 'Future Store | Powered by Rabobank’ waar alle innovaties live draaien. Samenwerking zal Rabobank als Kenniscentrum voor ondernemers op de kaart zetten en aanjager laten zijn van innovatie binnen het Nederlandse MKB.

Via de 'Future Store | Powered by Rabobank’ kan Rabobank contactmomenten organiseren met eigen klanten en prospects.

Exclusief aanbod voor Rabobank relaties: laat je inspireren en motiveren door een bezoek aan de Future Store | Powered by Rabobank in Arnhem voor slechts €75 i.p.v. €150!

Ondernemers kunnen zich tijdens een bezoek van 2 uur, inclusief heldere en inspirerende uitleg over de markt en de kansen door de Sectorspecialist Retail- en Groothandel van Rabobank Nederland, laten inspireren en motiveren om te gaan digitaliseren. Iedereen gaat naar huis met concrete tips die groei in omzet, marge en winst ondersteunen door technologie.

Bovendien ontvangt iedere bezoeker een exclusief aanbod voor het 14 dagen gratis testen van een complete ‘mobile first’ website.

Wil je graag met 8-15 personen naar een inspiratie en motivatie bijeenkomst in de 'Future Store | Powered by Rabobank’ in Arnhem en gebruik maken van het exclusieve aanbod voor Rabobank relaties? Neem direct contact op via olaf.zwijnenburg@rabobank.nl of +31613764077.

Strategische fit met Rabobank

Het adopteren van de 'Future Store | Powered by Rabobank’ versterkt het innovatieve karakter van Rabobank. De versterking is waardevol voor het merk Rabobank, maar kan ook praktisch worden ingezet in het eigen netwerk; door samenwerking met de lokale banken. Het gemeenschappelijk initiëren van een kenniscentrum voor Retail-innovaties biedt Rabobank de mogelijkheid om (lokale) klanten mee te nemen naar een bron van inspiratie, en hen zo te helpen bij het vernieuwen en optimaliseren van het eigen bedrijf.

Dit biedt ook mogelijkheden voor financiering. Veel lokale Rabobank filialen dragen bij aan onderwijs, ondernemerschap en innovatie door financiering van innovatieve concepten. Via de 'Future Store | Powered by Rabobank’ kan Rabobank een zelfde ervaring bieden aan ondernemers en studenten uit eigen omgeving die georganiseerd naar de 'Future Store | Powered by Rabobank’ kunnen worden worden geleid.

Door intensieve samenwerking met de besproken concepten kan Rabobank de toekomst van haar klanten, maar ook haar eigen toekomst, versterken. 

 • De trends die de wereld veranderen beϊnvloeden ook de bancaire sector, waardoor de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen bij Rabobank hoog op de prioriteitenlijst staat. Via lead-fee's op, of participatie in, prestatie-verhogende producten en diensten kunnen in de toekomst wellicht nieuwe en additionele inkomsten worden gerealiseerd.
 • Een ander strategisch aanknopingspunt is Rabobanks verduurzamingsstrategie. Het digitaliseren van het MKB kan ook worden ingezet voor het verduurzamen van deze bedrijven.

Schaal van de markt

Totale markt en adresseerbare markt

Totale markt

Nederland heeft 1.134.500 MKBbedrijven. Iets meer dan een kwart van deze bedrijven (289.470) worden als traditioneel MKB gezien. Iets minder dan driekwart is zelfstandig ondernemer (845.030). Minder dan een tiende van een procent is het grootbedrijf (meer dan 250 werknemers).

Adresseerbare Markt

Binnen het Nederlandse MKB liggen zowel online verkoop als de daaruit behaalde omzet onder het EU-gemiddelde. Slechts 15,3% van de mkb-ondernemers biedt via het internet producten en diensten aan, terwijl 82% van de consumenten wel eens online winkelt. Een onderzoek van het CBS uit 20183 stelt echter dat in de grote steden een groter percentage van het MKB online zichtbaar is. We hanteren hier het cijfer 15,3%.

Pagewize is geschikte software voor bijna alle Nederlandse MKB bedrijven die onder de noemer Business Economy vallen. Dit geldt ook voor de categorie zelfstandigen.

Het aantal mogelijk te adresseren MKB bedrijven (inlc. zelgstandigen) voor de Pagewize propositie beslaat hiermee 960.922.

De WebIQ software is primair geschikt voor bedrijven in de Handel (13% van het Nederlands MKB). Binnen de overige branches (zie categorisering Business Economy CBS) kan ook online worden verkocht. Het is aannemelijk dat 10 % van de bedrijven in de overige
bedrijfstakken dit ook wil doen. Het gaat hier dan respectievelijk om 147.485 en 98.702 bedrijven. In totaal gaat het om 246.187 bedrijven. Nederland kent 37.785 webshops4. Het is niet aannemelijk dat dit total gebaseerd is op juridische entiteiten, waardoor dit getal wordt gecorrigeerd met (bescheiden) 20% om het geschikt te maken voor de cijfers waar hiermee wordt gerekend.

De adresseerbare markt voor de WebIQ propositie beslaat hiermee 215.959 bedrijven.

Het gebruik van het VertilinQ platform is, met oog op de complexiteit van de software en de maandelijkse kosten, enkel geschikt voor het midden- en grootbedrijf. We richten ons hier primair op bedrijven met meer dan 20 werknemers. De focus ligt hier op de
sector handel. Van de 1.134.500 bedrijven heeft 4,6% 10 tot 250 werknemers. Deze verhouding wordt geprojecteerd op het aandeel van de sector handel. In totaal zijn dit 6.784 bedrijven. Dit totaal wordt wederom aangevuld met 1% van het totaal aantal bedrijven met meer dan 20 werknemers uit andere sectoren; dit zijn 9870 bedrijven.

De adresseerbare markt voor de VertilinQ propositie is hiermee relevant voor 16.654 (grotere) Nederlandse bedrijven. 

Conclusie

Samenvattend en vervolg

Het retail-landschap en het achterliggende waardewiel en de keten van transacties zijn in transitie. We werken toe naar een integratie van klantgerichte en duurzame on- en offline werelden, waar nog lang niet iedere MKB ondernemer klaar voor is.

Rabobank kan door het eigen profiel een bijdrage leveren aan het optimaliseren van deze keten en haar klanten voorbereiden op de toekomst. Dit wil Rabobank doen door intensieve samenwerking met innovatieve MKB bedrijven. Hiermee helpen we onze eigen achterban, maar werken we ook aan onze zoektocht naar nieuwe verdienmodellen.

Drie proposities en een samenwerking staan hier centraal. Via de proposities Pagewize, WebIQ en VertilinQ kunnen ondernemers duurzaam groeien en digitaliseren. 

We valideren de business cases van de drie proposities vanuit Project ‘SpotlinQ’ middels intensieve samenwerking met de 'Future Store | Powered by Rabobank’, om de zelfstandige groei ervan strategisch te ondersteunen waarmee Rabobank zowel de toekomst van haar klanten, maar ook haar imago als innovatieve en betrokken bank versterkt.

 

Zin om te sparren met een ervaren en ondernemende OmniChannel Executive die als directeur verantwoordelijk en betrokken is geweest bij grote transities van internationale retailers en merken? Ik begrijp de uitdagingen, spreek de taal van de ondernemer en geef klanten zowel binnen als buiten Rabobank richting in de uitdagende retail- en groothandelssector over hoe om te gaan met de fundamentele veranderingen in consumentengedrag, demografie, concurrentie en technologie.

Huidige / recente opdrachten binnen Retail, Wholesale en FMCG: Voorzitter Franchiseraad | Voorzitter Raad van Advies | Dagvoorzitter | Lid Raad van Advies | Strategisch adviseur | Personal coach voor DGA's | Public Speaker

Ik ben bereikbaar via deze contactgevens of dit contactformulier. Mijn profiel staat uiteraard op LinkedIn

Missie: 

Olaf Wil Ondernemers Langdurig Activeren om te Renderen.

Visie:

Retailers moeten excelleren in de executie en slim digitaliseren.