Retail en groothandel in het hart getroffen door corona

jan 29, 2021 Olaf Zwijnenburg

Het coronavirus is momenteel het belangrijkste issue voor de detail- en groothandel. Ook in deze uitdagende tijden zijn er echter kansen!

De kracht van de warenmarkt beter benutten

sep 3, 2020 Olaf Zwijnenburg

De warenmarkt is een onderbelicht onderdeel van de retailmarkt. Dat is niet terecht want het kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van binnensteden, een actueel en urgent thema. Er zijn kansen voor gemeenten om hier duidelijk sturing aan te geven maar actie is nodig.

Retail na de Coronacrisis: 4 lessen voor de Mode & Schoenen branche

jun 12, 2020 Olaf Zwijnenburg

Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat digitalisering voor winkeliers van levensbelang is. Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat digitalisering voor winkeliers van levensbelang is.

Digitale lokale winkelstraten

jun 1, 2020 Olaf Zwijnenburg

Er is een behoorlijk aantal goedbedoelde initiatieven gericht op ‘centrale collectieve online oplossingen’ voor complete verblijfsgebieden. Tot op heden lijkt daar nog geen ‘winnende’ oplossing bij te zitten.

Coronacrisis leidt tot een nieuw retaillandschap

mei 14, 2020 Olaf Zwijnenburg

De coronacrisis gaat leiden tot een nieuwe inrichting van het retaillandschap. Voor een deel gaat het om versnelling van trends die ‘voor corona’ al duidelijk zichtbaar waren: de noodzaak tot digitalisering en de toegevoegde waarde van fysieke winkels. Er zijn daarnaast nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe impulsen voor winkelgebieden

mrt 10, 2020 Olaf Zwijnenburg

De waarschuwingen van Locatus over het hoogste risicoprofiel van de afgelopen tien jaar voor winkels en de oplopende leegstand binnen winkelgebieden moeten serieus genomen worden. De problemen zijn niet gebaseerd op tijdelijke trends, maar op structurele ontwikkelingen die doorzetten.

De Coronacrisis en de retailsector

jan 1, 2020 Olaf Zwijnenburg

Winkels vormen samen met horeca het hart van de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van binnensteden en kernen en beide zijn grote werkgevers. De belangrijke sociale en economische functie wordt keihard geraakt.

Amazon zal de Nederlandse retailsector dwingen tot actie

dec 12, 2019 Olaf Zwijnenburg

Wij denken dat de verdere groei van Amazon de Nederlandse retailsector in zijn geheel (online en offline) dwingt om versneld in actie te komen. Als Amazon een sterke push kan geven aan het versnellen en verbeteren van dit verandervermogen, dan is dat een positief effect dat welkom is.

De stellingen van Van Tellingen

okt 26, 2019 Olaf Zwijnenburg

Is er na het mislukken van Hudson's Bay toekomst voor fysieke winkels? Zeker weten, beweert winkelcentrumonderzoeker Hans van Tellingen. Dat valt wel tegen, vreest collega-expert Olaf Zwijnenburg.

Het gaat allemaal echt niet snel genoeg, de markt wacht op niemand

sep 3, 2019 Olaf Zwijnenburg

Rabobank maakt zich steeds meer zorgen omdat veel te weinig winkeliers echt in actie willen of kunnen komen. Retailers zullen flink aan de slag moeten met hun formule, winkelgebied (samen met andere stakeholders) en digitalisering. Snelheid is daarbij geboden want de markt wacht op niemand.

Gaan we nog wat doen?

jul 25, 2019 Olaf Zwijnenburg

De uitdagingen voor zelfstandige retailers zijn groot en worden steeds groter. De concurrentie neemt toe, de relevantie qua bereik en aanbod in veel gevallen af en winkels zullen nog in hele grote aantallen gaan sluiten de komende jaren.

Winkelmarkt: Opleving verbloemt structurele problemen

apr 18, 2019 Olaf Zwijnenburg

De detailhandel trekt aan en de leegstand daalt. Tegelijkertijd houden de zorgen om de toekomstbestendigheid van fysieke winkels aan. Wat moet de winkelmarkt doen om aantrekkelijk te blijven?

De toekomst van de fysieke winkel 2: Maak slim gebruik van technologie!

mrt 7, 2019 Olaf Zwijnenburg

Er is zeker toekomst voor de fysieke winkel, maar er moet heel wat gebeuren aan de winkels om relevanter en aantrekkelijker te worden. Het gaat om een combinatie van excellente executie en het slim toepassen van technologie. Deel 2: Maak slim gebruik van technologie!

De toekomst van de fysieke winkel 1: Excelleer in de executie!

feb 21, 2019 Olaf Zwijnenburg

Er is zeker toekomst voor de fysieke winkel, maar er moet heel wat gebeuren aan de winkels om relevanter en aantrekkelijker te worden. Het gaat om een combinatie van excellente executie en het slim toepassen van technologie. Deel 1: Excelleer in de executie!

Onze kernvisie op retail: de markt wacht op niemand…

jan 1, 2019 Olaf Zwijnenburg

De non-food retailsector is in fundamentele verandering...en er zijn vijf kernthema’s voor de sector...die gevolgen hebben voor de sector en waarop retailers moeten inspelen met hun strategie.

INFOGRAPHIC: Innovatie in retail? Zo kun je vooruit!

jan 1, 2019 Olaf Zwijnenburg

De retailsector staat geen moment stil. De laatste jaren gaat het steeds harder met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Daar moet je als ondernemer actief op inspelen door continu te blijven vernieuwen. Hoe je dat doet? In dit artikel vind je de belangrijkste retailtrends op een rij.

De online markt wacht op niemand

mei 9, 2018 Olaf Zwijnenburg

De online non-foodverkoop blijft hard toenemen en de groei is al jarenlang veel hoger dan die van de bestedingen in fysieke winkels. Waar gaat het heen? 2 scenario's...

De impact van online retail op winkelvastgoed

mrt 8, 2018 Olaf Zwijnenburg

Ondanks de bevolkingsgroei en economische groei zorgt een aantal trends ervoor dat in de toekomst minder winkelvastgoed nodig is. De benodigde fysieke winkelruimte zal daarbij steeds kernachtiger geconcentreerd worden. 

Van transactie naar attractie: 3 kernvragen

dec 1, 2017 Olaf Zwijnenburg

Stenen winkels lijken maar één prioriteit te hebben: trekken en binden van klanten. Naast goed personeel is experience daarvoor onontbeerlijk. En dat betekent meer dan een aantrekkelijke winkel bouwen. Drie vragen die elke (fysieke) retailer zichzelf nu moet stellen.

Samen kom je verder!

jan 1, 2017 Olaf Zwijnenburg

Uiteraard kan iedere retailer voor zichzelf nagaan waar de beste kansen liggen op gebied van innovatie en die vervolgens invoeren. Samenwerking biedt hier echter nog meer kansen. Dit kan op verschillende niveaus. Ieder niveau vergt meer organisatie en afstemming, maar biedt ook meer kansen.