Het 'waardewiel' biedt kansen voor retailers

Door Jos Voss en Olaf Zwijnenburg
Sectorspecialisten retail en groothandel Rabobank

Rabobank organiseert jaarlijks een congres 'Retailing Beyond Borders' voor het management van de grotere retailers in Nederland. Het 2019 congres had als thema 'NEW RETAIL! New markets, Partnerships & Business models'. Dit thema is uitgewerkt rond het concept van het 'waardewiel', de opvolger van de traditionele waardeketen.

In het 'waardewiel' is de retailer niet meer de enige toegangspoort naar de klant, zoals in de waardeketen. Er zijn vele partijen die de klant bedienen waaronder merkeigenaren, groothandels en online platforms. Dit biedt kansen voor retailers via het zoeken van samenwerkingen met de verschillende partijen uit het waardewiel, waarmee nieuwe markten en businessmodellen binnen bereik komen.

In het kader van het congres is door Rabobank een rapport gepubliceerd:

Dit (Nederlandstalige) rapport bevat de kernpunten van een uitgebreider Engelstalig rapport, dat samen met Frank Quix van Q&A Consultancy is geschreven.

Het uitgebreide engelstalige rapport is op aanvraag beschikbaar.

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

  • Markgroei is slechts een beperkte driver voor de sector; retailers moeten focussen op het winnen van marktaandeel in een omgeving die steeds competitiever wordt; dit wordt complexer en vraagt om andere strategieën
  • De traditionele waardeketen verandert in een waardewiel met verschillende spelers die toegang hebben tot de klant; het waardewiel biedt kansen voor retailers via nieuwe samenwerkingen met nieuwe en bestaande spelers
  • Niet alle retailers zullen van de kansen profiteren; een onderscheidende formule en samenwerkingsvaardigheden zijn daarvoor cruciaal.

De inzichten van het rapport zijn relevant voor een strategische discussie met retailers en met andere stakeholders in de sector, waaronder producenten/merkeigenaren, groothandels en vastgoedeigenaren. Jos Voss en Olaf Zwijnenburg zijn graag bereid om deze strategische discussie op verschillende manieren te ondersteunen.