Digitalisering is key

Auteur Olaf Zwijnenburg

nov 3, 2021

Door Jos Voss en Olaf Zwijnenburg
Sectormanagers retail en groothandel Rabobank

De retailsector is in fundamentele transitie door veranderingen in consumentengedrag, demografie, concurrentie en technologie. Innovatie is en blijft cruciaal om goed in te spelen op deze veranderingen.

Hoewel niet alle innovaties gekoppeld zijn aan technologie, is digitalisering wel een goede basis om te kunnen innoveren. Verder heeft de coronacrisis het belang van digitalisering nog eens verder benadrukt waarbij retailers nu nog sneller en beter moeten inspelen op ontwikkelingen. De kernboodschap van dit rapport is dan ook dat digitalisering van levensbelang is voor retailers.

Het pad richting digitalisering kent echter stevige uitdagingen en in dit rapport geven wij aanknopingspunten om deze hobbels weg te nemen. Het kennisniveau van het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid blijft sterk achter bij de snelle technologische ontwikkelingen en graag willen wij alle stakeholders in de sector helpen om de onderling samenhangende thema’s innovatie en digitalisering binnen hun organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Rabobank als partner van VEDIS

VEDIS New Retail Champion

Rabobank is partner van retailvereniging VEDIS voor het evenement ‘VEDIS New Retail Champion’. Tijdens dit evenement wordt een prijs uitgereikt aan het meest innovatieve retailconcept. Rabobank maakt in dit kader een rapport dat een kort profiel bevat van de genomineerde kandidaten voor de ‘New Retail Champion 2021’, gekoppeld aan enkele inzichten rond het thema innovatie.

Management samenvatting

De hoofdpunten kunnen als volgt worden samengevat:

 • Digitalisering is van levensbelang voor retailers. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het alleen hebben van een fysiek touchpoint met klanten een kwetsbaar model is. Meerdere touchpoints zijn nodig om te voldoen aan klantverwachtingen en om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Verder is digitalisering een goede basis voor innovatie;
 • Het pad richting digitalisering kent nogal wat hobbels, vooral voor kleinere spelers. Gebrek aan kennis, schaal en financiële middelen spelen hierbij een rol. Samenwerking en een andere wijze van investeringen in digitalisering bieden oplossingen om de hobbels in ieder geval te verminderen. De ‘Future Store Arnhem | powered by Rabobank’ is een voorbeeld van een samenwerkingsverband;
 • Niet alle innovaties bestaan uit ‘nieuwe dingen’. Het doorontwikkelen van bestaande technologieën is ook en optie om te innoveren. De Barcode (R)evolutie is daar een voorbeeld van;
 • Het profiel van de vijf kandidaten voor de ‘VEDIS NEW Retail Champion 2021’ bevat enkele opvallende overeenkomsten: (i) duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de proposities, evenals (ii) een sterke focus op een onderdeel van de markt, een niche, met (iii) een hoge mate van verticale integratie en (iv) weinig dominantie van technologie in de waarde propositie, waarbij digitalisering wel van belang is.

Digitalisering is van levensbelang voor retailers

Coronacrisis heeft belang van digitalisering verder onderstreept

De trend dat online retail harder groeit dan ‘fysieke’ retail is al lange tijd zichtbaar, ook voor de coronapandemie. Diverse factoren liggen aan deze trend ten grondslag, waaronder:

 • Veranderend consumentengedrag: klanten willen niet beperkt worden tot alleen winkelen in fysieke winkels, maar gebruik maken van het kanaal dat hen op een bepaald moment het beste past. Ze hebben de voordelen van online kanalen ervaren, zoals gemak, een ‘ongelimiteerd’ aanbod en een vrijwel complete prijstransparantie;
 • Technologische ontwikkelingen waardoor online winkelen steeds sneller, gemakkelijker, aantrekkelijker en persoonlijker is geworden in een wereld waar elke klantreis begint met een mobiele telefoon;
 • Opkomst van grote online spelers zoals bol.com, Zalando, Amazon, Alibaba en Coolblue die op basis van hun marktpropositie een steeds groter deel van de markt hebben veroverd;
 • Gebrek aan toegevoegde waarde van veel fysieke winkels en winkelgebieden waardoor veel klanten naar ‘online’ uitwijken.

De coronapandemie heeft extra rugwind gegeven aan de trend van snelle groei van online. Veel winkels waren dicht waardoor klanten wel naar online moesten uitwijken. Verder waren er veel klanten die fysiek winkelen niet voldoende veilig vonden, ondanks de regelgeving van de overheid en de door de sector genomen maatregelen, en die kozen voor online. Retailers die alleen beschikken over een fysiek touchpoint met klanten (winkel) zijn daarom in de coronacrisis extra hard geraakt. De pandemie heeft verder benadrukt dat het hebben van meerdere (online en offline) touchpoints belangrijk is. Figuur 1 illustreert de groeispurt van online tijdens de coronacrisis. Die groei zwakt nu weer wat af, door herstel van de fysieke winkelverkopen en door de hoge vergelijkingsbasis die in 2020 gecreëerd is.

Opvallend is dat de online groei van ‘multichannel’ spelers (retailers die niet alleen een online kanaal hebben, maar ook fysieke winkels) al langere tijd boven de groei van de online specialisten ligt. Dit illustreert de kracht van het beschikken over meerdere kanalen en de combinatie van het beste van twee werelden: de service en beleving van de winkel met het gemak en de veiligheid van online. Als kanalen onderling goed worden verbonden (‘multichannel’ wordt ‘omnichannel’) wordt de klantpropositie versterkt met zaken als ‘click & collect’, snel en duurzaam bezorgen vanuit de winkel en het creëren van een onbeperkt aanbod in de winkel via bestelzuilen. Online specialisten kunnen dit niet matchen.

Digitalisering als basis voor innovatie

Niet alle innovaties zijn gebaseerd op technologie. Retailers kunnen ook innovatief zijn door niet-technologische zaken zoals zorgen voor een onderscheidend assortiment, het geven van bijzondere service en het organiseren van events voor klanten. Niettemin hebben veel innovatieve retailers hun businessmodel juist op technologie gebouwd. Enkele voorbeelden:

 • Het businessmodel van Picnic vindt zijn basis in een app en een daaraan gekoppeld IT-platform;
 • Zooplus heeft de vrij traditionele wereld van de retail in dierenbenodigdheden opgeschud door een groot assortiment online aan te bieden. Zalando deed dat eerder in de schoenen- en moderetail;
 • Boldking en Dollar Shave Club bieden scheermesjes aan op abonnementsbasis. Zonder digitalisering zou dit model niet werken.

Technologie en digitalisering vormen dus vaak de basis voor nieuwe, innovatieve concepten.

De hobbels op het pad van digitalisering; samenwerking biedt aanknopingspunten

Digitalisering is vooral lastig voor kleinere spelers

Digitalisering is dus noodzakelijk voor retailer, maar dit gaat niet vanzelf. Digitalisering legt beslag op schaarse middelen van de retailer. Het gaat daarbij niet alleen om financiële investeringen in hardware en software. De retailer moet ook kennis opbouwen: wat zijn relevante digitale ontwikkelingen, wat past wel en niet bij mijn business, hoe kan ik een keuze maken uit alle aanbieders op de markt. Daarbij moet tijd en managementaandacht worden geïnvesteerd. Voor de kleinere spelers in de markt is dit lastiger dan voor de groteren. Zij beschikken immers over minder middelen, niet alleen financiële middelen, maar ook kennis, tijd en managementcapaciteit.

…zoals verder ondersteund door onderzoek van TMO Fashion Business School…

In 2020 hebben wij door studenten van de TMO Fashion Business School (Doorn) onderzoek laten doen naar digitalisering van MKB bedrijven in de retailsector. Vier groepen van studenten hebben Nederland verdeeld in vier regio’s (Noord, Oost, Zuid, West) en per regio zijn de websites van ca. 200 winkels beoordeeld op verschillende aspecten. Een selectie van de (gecombineerde) resultaten van dit onderzoek is in figuur 2 opgenomen.

Op basis van de onderzoeksresultaten komen wij tot de volgende analyse en conclusies:

 • 13% van de winkels heeft geen website terwijl consumenten vanaf begin jaren ’90 toegang hebben tot internet en dit serieus zijn gaan gebruiken. Het is schokkend om te constateren dat 30 jaar na dato ruim 10% van de winkels nog niet eens is meegegaan in deze fundamentele ontwikkeling terwijl een goede website voor iedereen die interactie heeft met consumenten de minimale eerste stap is;
 • ‘Mobiel’ (smartphone, tablet) wordt voor consumenten steeds belangrijker voor oriëntatie, vergelijking, keuze en kopen. We hebben de studenten laten beoordelen in hoeverre de website van de onderzochte retailers geschikt is voor mobiel, gebruik makend van een 5-punt schaal (van ‘Niet goed’ naar ‘Middelmatig’ naar ‘Goed’). 32% scoort Middelmatig of lager en de score ‘Redelijk goed’ (cijfer 4 op de 5-punt schaal) is ook niet meer goed genoeg. Immers: de lat ligt hoog en de consument heeft geen geduld met of waardering voor minder goede sites. Pijnlijke conclusie is dat 61% van de sites niet voldoet aan de verwachtingen van de hedendaagse consument. Een goede website is volledig responsive (direct gereed voor laptop, tablet en mobiel), 100% veilig en kan heel makkelijk gevuld worden voor search engine optimalization (SEO):
 • Verder bleek dat de content van maar liefst 59% van de beoordeelde sites niet up-to-date is. Veel ondernemers hebben dus websites die ouderwets, slecht onderhouden en onvolledig zijn terwijl het cruciaal is dat je met relevante, up-to-date informatie zichtbaar bent;
 • We hebben studenten ook laten beoordelen of het concept van de winkel op de website duidelijk is gemaakt. Ook hier is een 5-punt schaal gebruikt (van ‘Onduidelijk’ naar ‘Redelijk’ naar ‘Uitstekend’). Maar liefst 41% van de sites scoort Redelijk of slechter. Naar onze mening komen retailers ook niet meer weg met de score ‘Duidelijk’ (cijfer 4 op de 5-punt schaal) en is alleen ‘Uitstekend’ (cijfer 5 op de 5-punt schaal) goed genoeg. De concurrentie wordt immers steeds beter en klanten kunnen makkelijk en snel naar een ‘betere’ site switchen. Alles bij elkaar voldoet 72% van de sites niet aan de verwachtingen van klanten.

De ‘overall’ conclusie is dat de digitalisering behoorlijk onder de maat is.

Daarbij tekenen wij aan dat het onderzoek van TMO meer indicatief dan representatief is. Er zijn immers ruim 60.000 non-food winkels in Nederland en daarvan zijn er ca. 800 in het onderzoek meegenomen.

….en door cijfers van het CBS

Ook door het CBS wordt onderzoek gedaan naar het ICT gebruik van kleinere bedrijven. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het al dan niet hebben van een website en de mate waarin verkocht wordt via ‘e-commerce’. De resultaten zijn per branche en per grootte klasse van bedrijven (naar aantal werknemers) beschikbaar. Het meest gedetailleerde brancheniveau dat wordt onderscheiden is ‘Handel’. Deze branche omvat naast detailhandel ook groothandel en de autohandel. De resultaten zijn daarom indicatief voor de sector non-food retail die immers maar een – niet herleidbaar – deel van deze hoofdbranche is. Wij hebben enkele uitkomsten van dit onderzoek samengevat in figuur 3. De cijfers brengen ons tot de volgende analyse en conclusies:

 • Vooral bij de kleinste bedrijven (2-10 werknemers) is er een relatief groot aantal bedrijven zonder website (30%). Dit aandeel neemt sterk af naarmate de bedrijven groter worden. In de grootste categorie (> 250 werknemers) gaat het nog maar om 4%;
 • Slechts 29% van de kleinste bedrijven (2-10 werknemers) verkoopt via e-commerce, dus via diverse ‘elektronische’ kanalen waaronder internet. Dit aandeel loopt snel op naarmate de bedrijven groter worden. Niettemin: in de hoogste categorie (> 250 werknemers) is dit ook nog maar 74%. Dat betekent dat ruim 25% van deze grotere bedrijven niet via e-commerce verkoopt;
 • Slechts 9% van de kleinste bedrijven (2-10 werknemers) haalt een substantieel deel van haar omzet (> 25%) uit elektronische kanalen waaronder internet. Dit aandeel loopt op naarmate de bedrijven groter worden. Ook in de hoogste categorie (> 250 werknemers) is het niet meer dan 35%;
 • 85% van de kleinste bedrijven (2-10 werknemers) haalt slechts een zeer klein deel van zijn omzet (< 5%) uit elektronische kanalen waaronder internet. Dit aandeel daalt naarmate de bedrijven groter worden, maar ook in de hoogste categorie (> 250 werknemers) is dit nog altijd 45%.

De overall conclusie op basis van de CBS cijfers is dat vooral de echt kleine bedrijven nog een lange weg te gaan hebben op gebied van digitalisering.

De groei van het aantal webwinkels

Om deze conclusie nog wat meer in perspectief te zetten: er is een toenemende concurrentie van webwinkels. Sinds 2020 zien we een groeispurt in het aantal webwinkels in Nederland (zie figuur 4).

Nieuwe ondernemers spelen in op de trend van digitalisering die door ‘Corona’ is versneld. Lang niet alle nieuwe webwinkels zullen het redden. Ruim 80% van de ca. 73.000 webwinkels heeft 1 werknemer en is daarmee de bekende ‘webwinkel op de zolderkamer’. Echter: naarmate het aantal nieuwe webwinkels stijgt, zal ook het aantal webwinkels dat uiteindelijk een houdbare marktpositie krijgt, toenemen. Daarmee wordt de concurrentie voor kleinere retailers die onvoldoende digitaliseren alleen maar groter.

Samenwerking en andere wijze van investeren bieden aanknopingspunten…

Samenwerking is voor kleinere retailers de meest voor de hand liggende optie om tot de noodzakelijke versnelling op gebied van digitalisering te komen. Door samenwerking worden de schaarse middelen van de retailers gebundeld en ontstaat er meer schaal.

Er zijn meerdere samenwerkingsmogelijkheden. De retailer kan zich aansluiten bij een franchise organisatie die zorgt voor een digitaliseringsoplossing voor de aangesloten franchisenemers. Ook andere samenwerkingsverbanden zoals inkooporganisaties of brancheverenigingen kunnen door de retailers worden uitgedaagd om ook op het gebied van digitalisering de samenwerking te zoeken.

Naast samenwerking is een ander punt van belang: het op een andere wijze investeren in digitalisering. Een ‘traditionele’ manier is het kopen van een pakket en het inhuren van consultants om het pakket te implementeren in de organisatie en om de retailer te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen van het pakket. Een alternatief is ‘Software-as-a-Service’ (SaaS): de retailer sluit een abonnement af bij een softwareleverancier voor een standaardpakket dat in de ‘cloud’ aanwezig is. Het abonnement kan worden uitgebreid als bijvoorbeeld meer opslagcapaciteit of andere functionaliteiten nodig zijn en de leverancier regelt alle upgrades. Het SaaS model heeft diverse voordelen waaronder spreiding van uitgaven, meer flexibiliteit en minder risico’s.

…en de Future Store in Arnhem kan dienen als bron van inspiratie

Bij Rabobank geloven we in de kracht van samenwerking. Vanuit onze coöperatieve mentaliteit zoeken we naar oplossingen waarvan iedereen beter wordt zodat ondernemers duurzaam kunnen groeien. Wij geloven in de noodzaak om innovatie en digitalisering binnen het Nederlandse MKB aan te jagen en kunnen daarmee invulling geven onze maatschappelijke rol als coöperatieve bank. Daarom werken wij samen met de Future Store Arnhem | powered by Rabobank om een verbinding te maken tussen technologie en relevante stakeholders zoals ondernemers, onderwijs en overheid.

Deze Future Store is een broedplaats van nieuwe technologieën die toepasbaar zijn in de retailsector.  Ongeveer 70 innovaties worden vanuit een centraal platform real-time aangestuurd waarbij online en offline samensmelt. Hier kunnen producenten, merken, ondernemers, overheden en onderwijs in een ‘real life’ omgeving kennismaken met de nieuwste digitale mogelijkheden.

Ook het doorontwikkelen van bestaande technologie is een optie; de nieuwe barcode als voorbeeld

Bij innovatie wordt vaak gedacht aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Dat kan natuurlijk, maar het doorontwikkelen van bestaande technologieën is ook een mogelijkheid. De Barcode (R)evolutie is een voorbeeld. Dit is één van de ongeveer 70 innovaties die te zien zijn in de Future Store Arnhem | powered by Rabobank.

De barcode (streepjescode) is een relatief oude technologie die in het midden van de vorige eeuw is ontwikkeld. Er zijn diverse standaarden in de barcode maar een ding hebben ze gemeen: de code bestaat uit streepjes. Ieder streepje staat voor een cijfer. De EAN 13 - European Article Numbering - bestaat uit een 13-cijferige code. De barcode wordt wereldwijd ingezet in vooral voorraadadministratie en kassa-afhandeling processen. Deze technologie is nu verder doorontwikkeld en gekoppeld met andere technologieën. De vernieuwing zit niet zozeer in de barcode zelf – die blijft min of meer hetzelfde – maar meer in het informatiesysteem dat aan die barcode is gekoppeld.

Deze nieuwe technologie biedt vier belangrijke voordelen ten opzichte van de bestaande barcode:

 1. Partijen in de keten kunnen steeds nieuwe informatie toevoegen over bijvoorbeeld gebruikte materialen voor het product en de datum van verscheping vanaf de fabriek;
 2. De informatie kan niet alleen worden gelezen met een barcodescanner maar ook met de mobiele telefoon van de klant en via digital signing in de winkel;
 3. Er is een koppeling gemaakt met blockchain technologie waardoor de betrouwbaarheid van de informatie aanzienlijk toeneemt;
 4. Verkoopprijzen kunnen veel sneller en gemakkelijker worden veranderd waardoor ‘dynamic pricing’ zonder handmatige interventie echt mogelijk is.

Lees hier de complete blog over de nieuwe barcode: De barcode (r)evolutie: klant en retailer winnen

Kandidaten voor de VEDIS New Retail Champion Award 2021

Profiel van de vijf kandidaten

Er zijn 55-60 kandidaten aangedragen als VEDIS New Retail Champion 2021. De jury heeft vanuit deze kandidaten vijf concepten genomineerd. De bijlage bevat een kort profiel van deze kandidaten, op alfabetische volgorde.

Opvallende overeenkomsten: veel duurzaamheid en focus, verticale integratie, weinig technologie

Uit het profiel van de vijf kandidaten komt een viertal opvallende overeenkomsten naar voren:

 1. Het belang van duurzaamheid. Bij drie van de vijf kandidaten is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de propositie: F N G R P R N T S (geen onnodige chemische of schadelijke ingrediënten, 100% veganistisch, niet testen op dieren), MR MARVIS (‘slow fashion’ om de levensduur te verlengen) en Yummygums (gezondheid; gebruik van natuurlijke ingrediënten). Dit onderstreept het belang van het thema ‘duurzaamheid’ voor de toekomst van de retailsector en illustreert dat duurzaamheid niet alleen een manier is om een ‘license to operate’ te krijgen en te behouden, maar ook concrete businesskansen biedt;
 2. Veel focus. Alle kandidaten richten zich niet op een breed aanbod van producten en diensten, maar kiezen voor een specialisatie of een niche: haarverzorging, shorts, producten gebaseerd op modellen van dieren, winkeltechnologie, vitamines/mineralen. In een dergelijke niche is er relatief minder concurrentie en zijn er meer mogelijkheden om uit te blinken. Als eenmaal een marktpositie is verkregen o.b.v. de strategie met focus, kan de markt verder worden uitgebreid, bijvoorbeeld via internationale expansie;
 3. Hoge mate van verticale integratie. Alle concepten controleren de keten van ontwerp tot verkoop aan de klant, zonder alle schakels van de keten zelf te doen. Zo besteedt bijvoorbeeld MR MARVIS de productie uit maar wordt deze wel beheerst en gecontroleerd. Dit sluit aan op onze visie dat toekomstbestendige bedrijven de regie over hun waardeketen naar zich toe moeten trekken. De regisseur van de waardeketen bepaalt hoe het spel gespeeld wordt en zal beslag kunnen leggen op het grootste deel van het winstpotentieel van de keten;
 4. Weinig dominantie van technologie. Alleen Wundermart is een technologie gedreven innovatie. Bij de overige kandidaten zijn andere elementen belangrijker in de waarde propositie: personalisatie (F N G R P R N T S, Studio Pets), product design (MR MARVIS, Studio Pets) en gezondheid (Yummygums). Dit illustreert onze eerder genoemde stelling dat nieuwe concepten ook innovatief kunnen zijn door niet-technologische zaken. Waar technologie niet dominant is in de propositie, is digitalisering wel cruciaal voor het verticaal geïntegreerde businessmodel. Directe verkoop aan consumenten is immers vrijwel ondenkbaar zonder een goede webshop (en een daaraan gekoppelde fulfillment) en ook voor de uitwisseling van data met partners in de waardeketen is digitalisering noodzakelijk.

Meer lezen over het thema innovatie?

Het thema innovatie is cruciaal voor de sector en staat ook vaak centraal in onze publicaties. Wij geven gedurende het gehele jaar diverse publicaties uit waaronder een maandelijkse Retail Update, een KwartaalUpdate Retail & Groothandel en artikelen en blogs in RetailTrends. Wilt u op de mailing lijst en onze publicaties direct in uw mailbox krijgen? Stuur een e-mail naar Jos Voss.

Bijlage – Profiel van de genomineerde kandidaten voor VEDIS New Retail Champion 2021

F N G R P R N T S (www.fngrprnts.com) is een nieuw merk voor gepersonaliseerde haarverzorging. Ieder mens is als een vingerafdruk, met eigen kenmerken. Dat geldt ook voor haarverzorging. Bij F N G R P R N T S kiest de klant een shampoo en conditioner, aangepast aan persoonlijke wensen en unieke haarbehoeftes. De klant vult de online consultatietest in, met vragen over de haarconditie en de haarwensen. Op basis daarvan gaat F N G R P R N T S een unieke mix van ingrediënten bepalen, leidend tot een receptuur op maat. Het resultaat is een shampoo en/of conditioner die specifiek voor de klant is. F N G R P R N T S werkt met een abonnementsmodel waarmee de klant steeds de receptuur, frequentie van levering en/of de volgende leverdatum kan aanpassen. De shampoo/conditioner is volledig gepersonaliseerd, met de naam van de klant op de flacon. De producten bevatten geen onnodige chemische of schadelijke ingrediënten, zijn 100% veganistisch en worden niet op dieren getest.

De oprichters van MR MARVIS (www.mrmarvis.com) stoorden zich aan het geringe aanbod van stijlvolle korte broeken en aan het ‘fast fashion model’ waardoor een favoriete korte broek in een volgend seizoen niet meer beschikbaar is. MR MARVIS combineert de ultieme fit met een iconische stijl, resulterend in de perfecte shorts & broeken. De klant hoeft alleen nog maar zijn favoriete kleuren te kiezen. De details van alle MR MARVIS shorts & broeken worden zorgvuldig gekozen. Van stoffen tot kleuren en van verborgen broekzak tot merkdetails: perfectie is het doel. De broeken worden in Amsterdam ontworpen en geproduceerd in Portugal, in de buurt van Porto. Daar worden de shorts & broeken met de hand gemaakt van de beste materialen. MR MARVIS wil een tegenwicht bieden aan ‘fast fashion’ door een beter en duurzamer product te bieden. Het zit in het DNA van MR MARVIS om slow fashion te creëren: goed doordachte kleding van hoge kwaliteit bedoeld om jaren te dragen. MR MARVIS hecht dan ook waarde aan tijdloze stijl in plaats van vluchtige mode, en aan productie op kleine schaal in plaats van massaproductie. Omdat de designs niet veranderen, zijn er nooit voorraadoverschotten. De broeken worden direct aan klanten verkocht, online en via twee winkels: een flagshipstore in Amsterdam (P.C. Hooftstraat) en een pop-up store in Antwerpen. Het merk wil verder internationaal expanderen en heeft in Capital A Investment Partners een financiële partner daarvoor gevonden.

Het Nederlandse merk Studio Pets (www.studiopets.com) verkoopt verschillende producten gebaseerd op foto’s van levensechte, schattige baby dieren in snoezige settings. Deze foto’s staan aan de basis van diverse producten die in eigen beheer worden ontworpen waaronder knuffeldieren, cadeauartikelen, tassen en ansichtkaarten. De producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en gebaseerd op de laatste designontwikkelingen waardoor ze altijd ‘on trend’ zijn. De knuffels kunnen worden gepersonaliseerd door de klant met zijn eigen naam. De producten zijn gebaseerd op verschillende modellen van dieren. Alle informatie over deze modellen is op de site te vinden. Studio Pets verkoopt direct aan klanten, online en via eigen winkels. Er zijn nu twee winkels in Nederland (Amstelveen en Westfield Mall of the Netherlands). Dit najaar komt er naar verwachting een winkel in België (Antwerpen) bij. Het merk wil meer eigen winkels openen en denkt op termijn naar 40 winkels te kunnen groeien. 

Wundermart (www.wundermart.com) bouwt winkeltjes (mini supermarkten) die aan de voor- en achterkant zelfbesturend zijn. De klant rekent zijn aankopen met een zelfscanner af, en aan de achterkant zorgt de slimme software voor het bijhouden van de voorraden en het doen van de bestellingen. De Wundermart-technologie wordt momenteel op ruim 110 locaties in Nederland, België en Duitsland gebruikt, voornamelijk in hotels en kantoren, maar ook in ziekenhuizen. De technologie zorgt ervoor dat iedereen zonder enige moeite een fysieke winkel kan starten, die direct winstgevend en operationeel is in bijvoorbeeld een kantoor of hotel. Dit is vooral interessant voor partijen die hun niet gebruikte vierkante meters vastgoed willen omzetten in inkomsten. De onderneming heeft onlangs nieuw kapitaal opgehaald om verdere internationale expansie mogelijk te maken. Kees Koolen, medeoprichter van Booking.com en vroege investeerder in Uber, is een belangrijke investeerder.

Gezondheid wordt voor consumenten steeds belangrijker. Mensen willen lekker in hun vel zitten, zich gezond voelen en energiek door het leven gaan. De juiste vitamines en mineralen kunnen daarbij helpen. Met dit uitgangspunt is door Yummygums (www.yummygums.com) een eerste vitamine ontwikkeld: de Multi Plus. Bijzonder is dat de vitamine niet de vorm heeft van een grote pil of een drankje met een vieze nasmaak. Het is een fruitig snoepje, een gummie: een combinatie van ‘snoepen’ en ‘gezond’. De gummies worden ontwikkeld in samenwerking met meerdere experts. Yummygums gebruikt alleen hoogwaardige ingrediënten, vitamines en mineralen die zoveel mogelijk afkomstig zijn van natuurlijke bronnen. Zo bevatten de gummies alleen natuurlijke kleur- en smaakstoffen en worden er geen ingrediënten van dierlijke afkomst gebruikt. Er zijn inmiddels meerdere varianten van de Yummygums, waaronder de ‘Mommy’ (een uitgebalanceerde zwangerschapsformule) en de ‘Hair & Beauty’ (powerboost voor haar, huid en nagels). De producten zijn zowel los te koop als in de vorm van abonnementen. Yummygums mikt ook op de B2B markt, bijvoorbeeld haar- en beautysalons. De producten zijn op verschillende plaatsen te koop, waaronder de eigen webshop en online platforms.

Voeg een opmerking toe

beschermd met reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden
Annuleren