Duurzaamheid: Vier tips voor kleine retailers

Auteur Olaf Zwijnenburg

dec 8, 2022

Door Peter van Heerde en Olaf Zwijnenburg
Sectormanagers retail en groothandel Rabobank

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook kleinere retailers moeten hierop inspelen. Zij hebben echter veel minder mensen en middelen hiervoor dan grote retailers. In dit artikel geven we vier concrete tips voor de ‘kleintjes’.

De vraag naar duurzaam ondernemen en duurzame producten neemt toe. Consumenten worden zich steeds meer bewust van het belang van zaken als klimaat, het bewust omgaan met schaarse grondstoffen en goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die onze producten maken. Deze trend zal nog verder doorzetten, gedreven door alle publiciteit rond het thema duurzaamheid, de rol die NGO’s hierbij spelen en de nieuwe generatie consumenten (‘generatie Z’) die duurzaamheid nog hoger op de agenda heeft staan.

Retailers moeten zich hierop voorbereiden en veel retailers zijn daar al mee bezig. Voor kleinere retailers is dit lastiger dan voor grotere omdat zij minder middelen (geld, personeel, managementcapaciteit) hiervoor kunnen vrijmaken. In dit artikel geven wij vier concrete tips voor ‘de kleintjes’:

  • Ga het gesprek aan met de merken en maak nieuwe keuzes;
  • Zoek de samenwerking met anderen om eigen producten te maken;
  • Kijk waar laaghangend fruit is, ook om kosten te besparen;
  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

De vraag naar duurzaam ondernemen en duurzame producten neemt steeds verder toe

Ga het gesprek aan met de merken en maak nieuwe keuzes

Retailer die merken van anderen verkopen, moeten informatie over duurzaamheid van die merken krijgen om op hun beurt weer het verhaal aan de klanten te kunnen vertellen. Ga daarover het gesprek aan met de merken en zorg dat je de verhalen achter de merken goed kent. Waar worden de producten gemaakt? Onder welke (arbeids)omstandigheden? Wordt gebruik gemaakt van biologisch katoen? Wat doen de merken om de CO2 uitstoot te verminderen en minder gebruik te maken van water en milieubelastende stoffen?

Als deze verhalen onvoldoende zijn, overweeg dan om voor andere merken te kiezen die een beter verhaal hebben. Het ‘collectioneren’ op het aspect ‘duurzaamheid’ is een nog weinig gebruikte strategie en zou meer toegepast kunnen worden.

Collectioneren op het aspect duurzaamheid is een strategie die meer toegepast zou kunnen worden

Zoek de samenwerking met anderen om eigen producten te maken

Om niet afhankelijk te zijn van het ‘duurzaamheidsverhaal’ dat anderen (merken/producenten) vertellen, kun je ook zelf producten (laten) maken, onder een eigen merk of label. Omdat je dan zelf de hele waardeketen regisseert van ontwerp tot verkoop, kun je de klant uit de eerste hand informeren over alle facetten rond duurzaamheid. Eigen producten hebben ook nog andere voordelen: minder afhankelijkheid van merken, meer mogelijkheden om je te onderscheiden van concurrenten en een hogere marge in Euro’s. De meeste kleine retailers kunnen dit niet alleen. Zoek de samenwerking met anderen, bijvoorbeeld via inkoopverenigingen of brancheorganisaties

Eigen producten hebben – naast duurzaamheid – ook nog andere voordelen: minder afhankelijkheid, meer onderscheidend vermogen, meer marge

Kijk waar laaghangend fruit is, ook om kosten te besparen

Naast meer ingewikkelde onderwerpen als ‘duurzaamheid in de gehele productieketen’ omvat het thema ‘duurzaamheid’ ook veel relatief eenvoudige issues. Op veel van deze onderwerpen kan snel concreet resultaat worden geboekt: het ‘laaghangend fruit’ of de ‘quick wins’. Denk aan het verhuizen naar een pand met een beter energielabel, het vervangen van de verlichting door LED lampen of aan het investeren in zonnepanelen. Het plukken van dit laaghangend fruit heeft nog een ander voordeel: er worden kosten bespaard. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.

Aanpakken van energiebesparing is niet alleen goed voor de duurzaamheid. Het bespaart ook kosten

Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Het is belangrijk om aan klanten uit te leggen wat je doet op het gebied van duurzaamheid. Selecteer je merken op hun duurzaamheidsverhaal? Heb je eigen merken waarvan je het duurzaamheidsverhaal zelf kunt vertellen. Wat doe je op gebied van energiebesparing en wat levert dat op? Veel grote retailers staan uitgebreid stil bij deze en andere duurzaamheidsvragen door een omvangrijk duurzaamheidsverslag te maken. Voor kleine retailers is dit te ingewikkeld, te tijdrovend en te kostbaar. Het kan ook veel simpeler, op één of enkele A4-tjes. Wat waren de drie belangrijkste doelstellingen van dit jaar? Wat is daarvan terecht gekomen en wat worden de doelstellingen voor het komend jaar. Het voordeel van een dergelijk ‘duurzaamheidsverslag light’ is dat het ook makkelijker door klanten gelezen wordt dan een lijvig boekwerk. De retailer kan het verslag op zijn website zetten en delen via e-mail en social media. Ook kan hij er ‘in-store’ materiaal van maken, bijvoorbeeld een poster waarop de belangrijkste zaken zijn weergegeven.

Maak een kort duurzaamheidsverslag waarin je zegt wat je gedaan hebt en verder gaat doen

Kortom: duurzaamheid is ook voor kleinere retailer een belangrijk aspect waarop zij moeten acteren. Zij hebben minder mensen en middelen hiervoor dan grotere spelers. Door het gesprek aan te gaan met merken, zelf producten te maken, laaghangend fruit te plukken rond bijvoorbeeld energiebesparing en een simpel verslag te maken, kunnen zij toch goed inspelen op de toenemende vraag naar duurzaamheid van hun klanten.

Deze blog verscheen eerder op Retailtrends.nl

Gepubliceerd op 8 december 2022 om 13:10

Voeg een opmerking toe

beschermd met reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden
Annuleren