Nooit klaar met innoveren

Auteur Olaf Zwijnenburg

jan 1, 2019

Innoveren is cruciaal, maar daarvan is niet iedere ondernemer doordrongen.

Opmerkelijk. Om aan klantverwachtingen te voldoen en concurrentie het hoofd te bieden, moet elk licht voor innovatie op groen staan.

Inspelen op veranderingen en huidige transities kan alleen wanneer bedrijven innoveren

zegt Olaf Zwijnenburg, sectorspecialist Retail & Wholesale bij Rabobank. Hij spreekt en publiceert geregeld over ondernemerschap en innovatie.

Zwijnenburg noemt formule, online strategie en organisatie onderdelen voor succes. “Alleen dankzij een continue innovatiecyclus sluiten die aan op de veranderende eisen die de markt stelt”, zegt hij. “Retailers moeten voor zichzelf nagaan waar hun kansen liggen op gebied van innovatie. Samenwerking biedt extra perspectief, op verschillende niveaus: per winkelgebied, gemeente of regio.”

Impact van digitalisering, personalisering, verduurzaming en platformontwikkelingen op het MKB vormt voor ondernemers een pittige uitdaging. Een die eerder toe- dan afneemt. “Snellere technologische ontwikkelingen, opkomst van platforms als Amazon en Bol.com en toekomstige afnemende economische groei jagen dit proces aan.” Gek genoeg investeert slechts een klein gedeelte van het kleinbedrijf in R&D, digitalisering, innovatie en internationalisering. Veel MKB-retailers, maar ook groothandelaren, merken en producenten werken met oude systemen die traag en achterhaald in techniek zijn en waarbij nauwelijks sprake van uitwisseling van gegevens is.

Het MKB steekt te weinig tijd, geld en energie in de online transitie

verzucht Zwijnenburg, “terwijl snelle groeiers het bewijs leveren dat juist hier kansen liggen. Die investeren meer dan gemiddeld in digitalisering, ICT, product & procesinnovatie, marketing en sociale innovatie. Op een manier die ook het MKB toekomstbestendiger, succesvoller en minder kwetsbaar voor conjuncturele schokken maakt.”

Klantreis als vertrekpunt

De klantreis inzetten als routekaart bij het opstellen van de digitaliserings- en innovatieagenda’s werkt. “De consument denkt allang niet meer in kanalen, maar zoekt inspiratie, wil kopen tegen de beste voorwaarden en kiest zelf waar dat kan. Online zichtbaarheid is essentieel, ongeacht de onlinestrategie je als retailer gebruikt: je moet kiezen uit informeren, interacteren of verkopen tot aan het onderdeel worden van een platform.”

Inspelen op structurele veranderingen in demografie, technologie, consumentenverwachtingen en concurrentie is belangrijker dan meeliften op de groei van de consumptie, waarschuwt Zwijnenburg.

“Helaas lukt het ondernemers vaak niet om op de juiste manier te innoveren.

  1. ‘Sense of urgency' ontbreekt vanwege de huidige gunstige economie.
  2. Overige barrières zijn gebrek aan financiële middelen om te investeren in nieuwe concepten,
  3. tijdgebrek om trends en innovaties te verkennen en de toegevoegde waarde voor de eigen praktijk te onderzoeken is eveneens een drempel.
  4. Tenslotte ontbreekt kennis om goed onderbouwde besluiten te nemen.

Digitalisering geldt als grootste uitdaging maar kennis hierover bij ondernemers, onderwijs en overheid blijft sterk achter bij de ontwikkelingen. Er moet meer geïnvesteerd worden in ondernemerschap, we moeten meer experimenteren en zelfs durven falen.”

Niet alleen, maar samen

Retailers kunnen natuurlijk proberen om alleen aan innovatie te werken, maar het is veel slimmer om de samenwerking te zoeken. Samenwerking leidt immers tot een veel breder blikveld en geeft toegang tot extra capaciteit, kennis en ervaring. Bovendien wordt extra draagvlak gecreëerd voor de innovaties waardoor de kans op succes toeneemt. Er zijn veel mogelijke samenwerkingspartners voor de retailer. Er zijn veel samenwerkingspartners voor de retailer, waaronder personeel, klanten, leveranciers, onderwijs en start-ups.

Rabobank is betrokken bij het opzetten van een consortium, met de Hogeschool van Amsterdam en Rotterdam (Retailinnovatieplatform), Retail Insiders en brancheorganisaties. Daarnaast zijn we als Rabobank ook nauw betrokken bij het programma versnelling digitalisering van het Ministerie van EZ waar de digitaliseringskracht van het MKB ook hoog op de agenda staat. 

“We geloven in de kracht van samenwerking. Vanuit onze coöperatieve mentaliteit zoeken we oplossingen waarvan iedereen beter wordt en ondernemers duurzaam groeien. Door innovatie en digitalisering binnen het Nederlandse MKB aan te jagen, geven we invulling aan onze maatschappelijke rol als coöperatieve bank. Minstens zo belangrijk: we willen MKB-ondernemers uitdagen om tot de juiste hulpvraag te komen. Nog te vaak ontbreekt het aan inzicht in onderliggende problematiek en mogelijke oplossingen.”

Voeg een opmerking toe

beschermd met reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden
Annuleren