BuurtKadoos: Samenwerken met online platforms, een kans of een risico?

apr 7, 2022 Olaf Zwijnenburg

Samenwerking met een online platform kan voor retailers en merken heel aantrekkelijk zijn, maar is dat niet altijd. In alle gevallen is een beslissing maatwerk en moeten genomen beslissingen regelmatig opnieuw worden bekeken.

De kracht van lokale online platforms beter benutten

dec 9, 2021 Olaf Zwijnenburg

Twee belangrijke trends zijn verder versterkt: de shift naar online oriënteren en winkelen en de (her)waardering voor lokale retailers. De combinatie ervan geeft een boost aan het fenomeen ‘lokale online platforms’. Lees hier meer over de kansen, risico's en valkuilen.

BuurtKadoos Retail 2022: Innoveren of afhaken?

nov 10, 2021 Olaf Zwijnenburg

De retailsector is al jaren in verandering en het speelveld is door Covid-19 extra hard door elkaar geschud. De forse maatregelen om verdere verspreiding van ‘Corona’ af te remmen, raken iedere sector maar zeker de detailhandel. De pandemie gaat leiden tot een nieuwe inrichting van het r..

Digitalisering is key

nov 3, 2021 Olaf Zwijnenburg

In het kader van het VEDIS New Retail Champion event schreven Jos Voss en Olaf Zwijnenburg van Rabobank het rapport 'Digitalisering is key' met een profiel van de kandidaten en enkele inzichten rondom innovatie en digitalisering.

De retailer als platform: gevolgen voor organisatie en strategie

sep 8, 2021 Olaf Zwijnenburg

Retailers kunnen niet alleen eigen producten verkopen op platforms van anderen maar ook zelf een platform worden en daarop artikelen van anderen gaan verkopen. het ontwikkelen van een eigen platform biedt kansen en om die te benutten moet gewerkt worden aan organisatie en strategie.

De retailer als platform: vooral kansen in niches

mei 12, 2021 Olaf Zwijnenburg

Een retailer kan ook zelf een platform worden en daarop artikelen van anderen gaan verkopen, in aanvulling op de eigen artikelen. Vooral in niches zijn er kansen via het combineren van producten, diensten en content, zowel online als offline. Blog deel 3 van 4.

Financieren van groei op online platforms: alleen of samen?

mrt 25, 2021 Olaf Zwijnenburg

Het verkopen van producten op online platforms kan aantrekkelijk zijn voor retailers als extra touchpoint. Financiering kan daarbij een issue zijn als de omzet sterk groeit. Voor financiering van werkkapitaal zijn verschillende opties, alleen of samen met anderen. Blog 2 van 4.

Online platforms: meedoen of niet?

feb 11, 2021 Olaf Zwijnenburg

Online retail groeit al jarenlang veel harder dan fysieke en platforms nemen een steeds belangrijkere positie in. Retailers en merken staan voor de keuze om wel of niet te gaan samenwerken. Een juiste afweging is maatwerk vanuit een strategische, operationele en financiële analyse. Blog 1 van 4

Retail en groothandel in het hart getroffen door corona

jan 29, 2021 Olaf Zwijnenburg

Het coronavirus is momenteel het belangrijkste issue voor de detail- en groothandel. Ook in deze uitdagende tijden zijn er echter kansen!

Retail na de Coronacrisis: 4 lessen voor de Mode & Schoenen branche

jun 12, 2020 Olaf Zwijnenburg

Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat digitalisering voor winkeliers van levensbelang is. Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat digitalisering voor winkeliers van levensbelang is.

Digitale lokale winkelstraten

jun 1, 2020 Olaf Zwijnenburg

Er is een behoorlijk aantal goedbedoelde initiatieven gericht op ‘centrale collectieve online oplossingen’ voor complete verblijfsgebieden. Tot op heden lijkt daar nog geen ‘winnende’ oplossing bij te zitten.

Coronacrisis leidt tot een nieuw retaillandschap

mei 14, 2020 Olaf Zwijnenburg

De coronacrisis gaat leiden tot een nieuwe inrichting van het retaillandschap. Voor een deel gaat het om versnelling van trends die ‘voor corona’ al duidelijk zichtbaar waren: de noodzaak tot digitalisering en de toegevoegde waarde van fysieke winkels. Er zijn daarnaast nieuwe ontwikkelingen.

Kansen benutten door winkels en online te combineren

feb 13, 2020 Olaf Zwijnenburg

De combinatie van online en offline biedt grote kansen voor de fysieke winkel. Verschillende modellen zijn beschikbaar die voordelen bieden inzake voorraden, kosten, klanttevredenheid en milieu. Om die modellen te laten draaien, moet er wel het nodige gebeuren aan formules en digitalisering.

De Coronacrisis en de retailsector

jan 1, 2020 Olaf Zwijnenburg

Winkels vormen samen met horeca het hart van de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van binnensteden en kernen en beide zijn grote werkgevers. De belangrijke sociale en economische functie wordt keihard geraakt.

Amazon zal de Nederlandse retailsector dwingen tot actie

dec 12, 2019 Olaf Zwijnenburg

Wij denken dat de verdere groei van Amazon de Nederlandse retailsector in zijn geheel (online en offline) dwingt om versneld in actie te komen. Als Amazon een sterke push kan geven aan het versnellen en verbeteren van dit verandervermogen, dan is dat een positief effect dat welkom is.

De stellingen van Van Tellingen

okt 26, 2019 Olaf Zwijnenburg

Is er na het mislukken van Hudson's Bay toekomst voor fysieke winkels? Zeker weten, beweert winkelcentrumonderzoeker Hans van Tellingen. Dat valt wel tegen, vreest collega-expert Olaf Zwijnenburg.

De wereld is 'mobile first', jij toch ook?

okt 21, 2019 Olaf Zwijnenburg

Door Jos Voss en Olaf ZwijnenburgSectorspecialisten retail en groothandel RabobankDe verschuiving naar online gaat door en mijn kernvisie is dat als de online sneller groeit dan de totale markt dat in een verdringingsmarkt uiteraard een impact heeft op het aantal en de winstgevendheid van fysie..

Het gaat allemaal echt niet snel genoeg, de markt wacht op niemand

sep 3, 2019 Olaf Zwijnenburg

Rabobank maakt zich steeds meer zorgen omdat veel te weinig winkeliers echt in actie willen of kunnen komen. Retailers zullen flink aan de slag moeten met hun formule, winkelgebied (samen met andere stakeholders) en digitalisering. Snelheid is daarbij geboden want de markt wacht op niemand.

Gaan we nog wat doen?

jul 25, 2019 Olaf Zwijnenburg

De uitdagingen voor zelfstandige retailers zijn groot en worden steeds groter. De concurrentie neemt toe, de relevantie qua bereik en aanbod in veel gevallen af en winkels zullen nog in hele grote aantallen gaan sluiten de komende jaren.

De toekomst van de fysieke winkel 2: Maak slim gebruik van technologie!

mrt 7, 2019 Olaf Zwijnenburg

Er is zeker toekomst voor de fysieke winkel, maar er moet heel wat gebeuren aan de winkels om relevanter en aantrekkelijker te worden. Het gaat om een combinatie van excellente executie en het slim toepassen van technologie. Deel 2: Maak slim gebruik van technologie!

De toekomst van de fysieke winkel 1: Excelleer in de executie!

feb 21, 2019 Olaf Zwijnenburg

Er is zeker toekomst voor de fysieke winkel, maar er moet heel wat gebeuren aan de winkels om relevanter en aantrekkelijker te worden. Het gaat om een combinatie van excellente executie en het slim toepassen van technologie. Deel 1: Excelleer in de executie!

Nooit klaar met innoveren

jan 1, 2019 Olaf Zwijnenburg

Innoveren is cruciaal, maar daarvan is niet iedere ondernemer doordrongen. Opmerkelijk. Om aan klantverwachtingen te voldoen en concurrentie het hoofd te bieden, moet elk licht voor innovatie op groen staan. Inspelen op veranderingen en huidige transities kan alleen wanneer bedrijven innoveren zegt ..

Onze kernvisie op retail: de markt wacht op niemand…

jan 1, 2019 Olaf Zwijnenburg

De non-food retailsector is in fundamentele verandering...en er zijn vijf kernthema’s voor de sector...die gevolgen hebben voor de sector en waarop retailers moeten inspelen met hun strategie.

INFOGRAPHIC: Innovatie in retail? Zo kun je vooruit!

jan 1, 2019 Olaf Zwijnenburg

De retailsector staat geen moment stil. De laatste jaren gaat het steeds harder met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Daar moet je als ondernemer actief op inspelen door continu te blijven vernieuwen. Hoe je dat doet? In dit artikel vind je de belangrijkste retailtrends op een rij.

Onze kernvisie op Groothandel: King of the middle...

jan 1, 2019 Olaf Zwijnenburg

Groothandel: van 'stuck in the middle' naar 'king of the middle'…door het inspelen op trends...en continu langs drie assen te verbeteren: toegevoegde waarde, bereik businessmodel en innovatie.

Vijf manieren om te innoveren

nov 8, 2018 Olaf Zwijnenburg

Het belang van innovatie is duidelijk, maar hoe je dat goed aanpakt vaak een stuk minder. De puzzel bestaat uit vijf belangrijke elementen die in elkaar moeten passen. 

Innoveren zonder stekker

aug 13, 2018 Olaf Zwijnenburg

Technologie is belangrijk voor de retailsector en dit belang zal alleen maar toenemen. Echter: niet alle innovaties worden gedreven door technologie. De kern van innovatie is immers het maken van iets dat waarde creëert voor de klant en dat nog niet bestaat.

De online markt wacht op niemand

mei 9, 2018 Olaf Zwijnenburg

De online non-foodverkoop blijft hard toenemen en de groei is al jarenlang veel hoger dan die van de bestedingen in fysieke winkels. Waar gaat het heen? 2 scenario's...

De impact van online retail op winkelvastgoed

mrt 8, 2018 Olaf Zwijnenburg

Ondanks de bevolkingsgroei en economische groei zorgt een aantal trends ervoor dat in de toekomst minder winkelvastgoed nodig is. De benodigde fysieke winkelruimte zal daarbij steeds kernachtiger geconcentreerd worden. 

Snelle online groeiers...

jan 1, 2018 Olaf Zwijnenburg

Het businessmodel van snelle groeiers is fundamenteel anders; wat zijn de gevolgen voor financiering?

Online strategie is maatwerk

dec 19, 2017 Olaf Zwijnenburg

Niemand kan nog om online heen, maar de wijze waarop je er het best op inspeelt, hangt af van verschillende factoren. Een sterke onlinestrategie vraagt om maatwerk. Een schets van de verschillende mogelijkheden: informeren, interactie, verkopen en/of verbinden.

Van transactie naar attractie: 3 kernvragen

dec 1, 2017 Olaf Zwijnenburg

Stenen winkels lijken maar één prioriteit te hebben: trekken en binden van klanten. Naast goed personeel is experience daarvoor onontbeerlijk. En dat betekent meer dan een aantrekkelijke winkel bouwen. Drie vragen die elke (fysieke) retailer zichzelf nu moet stellen.